راهکار درست در متقاعد سازی

راهکار درست در متقاعد سازی         تک سایز نباشید! با عارضه تک سایز بودن در روابط انسانی و مدیریتی آشنا شوید،تعاملات انسانی تک سایز مثل لباسی است که در میهمانی، جلسات اداری، پیک نیک و پیاده روی می پوشید. فقط همان لباس؛ نه این که متناسب با …