قدم های اول را رهبری کنید

قدم های اول را رهبری کنید متن زیر اطلاعاتی درمورد قدم های رهبری ارائه مینماید؛ با ما همراه باشید: مسئولیت های جدید هم زمان که افراد مسئولیت های جدیدی به عهده می گیرند با موقعیت هایی روبه می شوند که مجبورند تصمیمات دشوار بگیرند، به آنان در افزایش توانایی برای رویارویی …

نکات مدیریتی

نکات مدیریتی متن زیر خلاصه ای از توصیه نامه یک مدیر آلمانی پس از چندین سال کار در صنایع مختلف ایران است ۱. به کارشناسان ونخبگان سیستم خود هیچگاه فشار وارد نکنید آنها می توانند کاری کنند که سیستم شما دچار بیماری هموفیلی شود و با کوچکترین زخمی خونریزی مداوم …