راهنمای رهبران

راهنمای رهبران       مصاحبه محققان هاروارد با رهبران بسیاری از سازمان ها در طول سال‌های گذشته، محققان دانشگاه هاروارد مجموعه کتاب‌های راهنمای رهبر (HBR Leader’s Handbook) را منتشر کرده‌اند آن‌ها با رهبران سازمان‌های زیادی در صنایع مختلف مصاحبه و گفتگو کرده و مقالات ارزشمندی را به دانشگاهیان و …