سازمان اخلاق‌مدار

چهارده ۱۴ ویژگی یک سازمان اخلاق‌مدار چهارده ۱۴ ویژگی یک سازمان اخلاق‌مدار را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:     ۱) مواجهه عادلانه در توزیع فرصت‌ها و امکانات: – در سازمان نه‌تنها تبعیض نباشد، بلکه احساس تبعیض (چه واهی چه واقعی) نیز نباشد. – سازمان باید در همه …