سازمان خود را چابك كنيم

چگونه سازمان خود را چابك كنيم؟ برای تغییر مسیر به سمت چابک، به پنج تغییرِ عمده نیاز است: ♦١)هدف سازمان چابک، جلب رضایت #مشتری است، نه تولیدِ ثروت. ♦٢) به جای پرسنلی که برای انجام کارها باید به رئیس خود گزارش دهند، کار توسط تیمی انجام می‌شود که خودسازماندهی دارد؛ …

مدیریت با قدم زدن در صحنه عملیات

مدیریت با قدم زدن در صحنه عملیات  مدیریت با قدم زدن در صحنه عملیات را در متن زیر مطالعه بفرمایید: روشها یا فنون مدیریت جهانشمول نیستند به این معنا که ممکن است اجرای آنها در همه زمانها و مکانها موفقیت آمیز نباشد. اما دست کم در مورد بسیاری از فنون …

پیگمالیون؛ راهی رایگان و اثربخش برای افزایش سود و راندمان

پیگمالیون؛ راهی رایگان و اثربخش برای افزایش سود و راندمان   جعفر محمدی “تفاوت یک «بانو» و «دختر خدمتکار» در رفتار آنها نیست؛ در این است که چگونه با آنها رفتار می شود. من برای پروفسور یک خدمتکار هستم چون او با من مثل یک خدمتکار رفتار می کند ولی …