مفهوم قیف فروش

مفهوم قیف فروش مفهوم قیف فروش را در متن زیر دنبال بفرمایید: قسمت بعدی مشتری راغب تعیین صلاحیت شده از نظر اطلاعات هنگامی‌که یک مشتری راغب برای اولین بار به سمت شرکت ما متمایل می‌گردد، غالبا اطلاعات تماس خود را برای دریافت اطلاعات خاص و مفیدی ارائه می‌دهند، این مرحله …