تفکر سیستمی از نظر راسل ایکاف

تفکر سیستمی از نظر راسل ایکاف متن زیر مطالبی در مورد تفکر سیستمی از نظر راسل ایکاف را برای شما عزیزان ارائه می نماید: سخنانی جالب از راسل ایکاف 1) مدیران از «کارهای درست خود» نمی‌آموزند. آنها با اشتباه کردن، یاد می‌گیرند. 2) مدیران برای کارهایی که کمتر مهم است، …

سخنانی جالب از راسل ایکاف نظریه پرداز تفکر سیستمی

سخنانی جالب از راسل ایکاف نظریه پرداز تفکر سیستمی     وقت گذاشتن مدیران مدیران از «کارهای درست خود» نمی‌آموزند آنها با اشتباه کردن، یاد می‌گیرند،مدیران برای کارهایی که کمتر مهم است، وقت بیشتری می‌گذارند، وقتی که روی حاشیه‌پردازی و تعارفات صرف می‌شود،‌ بیشتر از زمانی است که صرف کارها …

اصول کلی “تفکر سیستمی” از منظر راسل ایکاف:

اصول کلی “تفکر سیستمی” از منظر راسل ایکاف:     موارد زیر را در ظر بگیرید: 1⃣ مسايل امروز ناشی از راه حل های ديروز است. 2⃣ معمولا راه حلهای ساده انگارانه راه به جايی نمی برند. 3⃣ رفتارها و نتايج خوب مقطعی و زود گذر به دنبال خود نتايج …