چگونه اعتماد سازی سازمانی به وجود آوریم؟

چگونه اعتماد سازی سازمانی به وجود آوریم؟       یکی از پژوهشگران… یکی از پژوهشگران می‌گوید: «زمانی که کودکی هفت‌ساله‌‌ بودم، مادرم من و برادرم را در کلاس شنا ثبت‌نام کرده بود‌، من موقع شنا کردن، از ترس غرق‌شدن مرتب دست‌وپا می‌زدم‌، این ترس همیشه موقع شنا کردن همراهم …