راحت بودن

راحت بودن چرا خارج شدن از “دایره راحتی ” دشوار است؟ راحت بودن قدم برداشتن به خارج از دایره ی راحتی معمولا چالش برانگیز است. برای کاهش وزن و رژیم گرفتن باید تا حدودی از غذاهایی که دوست داریم صرف نظر کنیم ، برای خروج از رابطه ای که مخرب …