زنان صاحب کسب‌ و کار

پنج اشتباه مدیریتی زنان صاحب کسب‌ و کار پنج اشتباه مدیریتی زنان صاحب کسب‌ و کار را می توانید در متن زیر دنبال بفرمایید: ◊به عنوان یک مدیر زن، هنگام مدیریت کارمندان هم‌جنس خود، سعی کنید از این پنج اشتباه اجتناب کنید: جهت  مشاور ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس …

چگونه با همکارانمان رابطه‌ای محکم بسازیم؟

چگونه با همکارانمان رابطه‌ای محکم بسازیم؟ در حقیقت، بسیاری از ما از همکارانمان بسیار دور هستیم. ما بیشتر از هر زمان دیگری متحمل استرس و فشار‌های عصبی هستیم و ۵۰ درصد انسان‌ها در شغل خود احساس بی‌ثباتی می‌کنند،چگونه می‌توانیم در فضاهای پر از استرس و فشار، ارتباط دوستانه ایجاد کنیم؟ما …