نقش باور‌ها در استفاده از مغز

نقش باور‌ها در استفاده از مغز     گاهی اوقات ما باور‌های بسیار بدی داریم فکر می‌کنیم توانایی ما نسبت به بقیه کمتر است و نمی‌توانیم کار‌های مورد علاقه‌مان را انجام دهیم. به راستی این گونه است؟ خیر. توانایی ما به اندازه باور‌های ماست،اگر بپذیرید که شما نمی‌توانید پس شک …