رئیس بلاتکلیفت

هرگز اجازه نده رئیس بلاتکلیفت تو را به عقب هل دهد هرگز اجازه نده رئیس بلاتکلیفت تو را به عقب هل دهد و متن زیر را مطالعه بفرمایید: ♦ کار کردن با رئیسی که در تصمیم‌گیری مردد است، دشوار است. بدون راهنمایی، شما نمی‌دانید رئیستان چه انتظاراتی دارد یا بهترین …