مدیریت بحران در سازمان

مدیریت بحران درس هایی از فایزر و واکسن واکسن فایزر محصول یک مدیریت بحران و رهبری کسب و کار است، نه فن آوری داروسازی بحران زمانی رخ می دهد که بلایا و مخاطراتی طبیعی و غیر طبیعی یا تهدید هایی حیات سازمان و منافع ذینفعان را در معرض خطرات شدید …

برخی از مهارتهای رهبری که بسیاری از مدیران ندارند

برخی از مهارتهای رهبری که بسیاری از مدیران ندارند برخی از مهارتهای رهبری که بسیاری از مدیران ندارند را می تاونید در متن زیر دنبال بفرمایید: ۱. دریافت دیدگاه‎ها و نقطه‎نظرات دیگران: بسیاری از مدیران نمی‎توانند دنیا را از نگاه ذینفعان مختلف سازمان همچون مشتریان، هیات مدیره، کارکنان و نهادهای …

ذینفعان سازمان

ذینفعان سازمان متن زیر توضیحاتی را در مورد ذینفعان سازمان ارائه می دهد: اهمیت و چگونگی شناسایی ذینفعان سازمان: طبق تعریف «نفع»، هر چیز قابل لمس یا غیرقابل لمس، مادی یا غیرمادی است که یک فرد یا یک گروه آن را بر اساس ارزش فعالیت‌های یک فرد یا یک گروه …