ذهن ثروتمند

ذهن ثروتمند ۱- ثروتمندان به یک موقعیت نمی‌چسبند افراد ثروتمند به دنبال چالش‌ها و دست یافتن به جاها و چیزهای جدید هستند.وقتی ثروت کسی از حدی بالاتر رفت که دیگر درگیر خرج‌های روزمره نباشد، او خوب متوجه می‌شود که خود بازی، بیشتر از برنده شدن لذت دارد. ۲- ثروتمندان واقعی …