تغییر دادن ذهن

تغییر دادن ذهن متن زیر مطالبی را در مورد مطلب تغییر دادن ذهن ارائه می نماید:   ما از طریق ذهن‌مان زندگی خود را مدیریت می‌کنیم. ذهن این قابلیت را دارد که بتواند به‌طور خودکار عمل کند. بیشتر آدم‌ها به‌طور ناآگاهانه از ذهن خود استفاده می‌کنند انگار که ذهن آنها …

علاقه‌ات را پیدا کن

علاقه‌ات را پیدا کن متن زیر مواردی را در مورد موضوع علاقه‌ات را پیدا کن ارائه می نماید: توصیۀ مزخرفی است؛ علاقه پیدا نمی‌شود، بلکه به مرور پرورش می‌یابد،اصطلاح «دنبال علاقه‌ات باش» در کتاب‌های انگلیسی‌زبان از سال ۱۹۹۰ نُه برابر بیشتر شده است یکی دیگر از توصیه‌های حاضر و آمادۀ …

عینیت و ذهنیت

عینیت و ذهنیت:       عینی: پدیده هایی که قابل لمس و مشاهده اندازه گیری هستند. ذهنی: برخی پدیده ها در ذهن انسان ساخته میشود ، قابل اندازه گیری و لمس و مشاهده نیستند مثل مهربانی، خوشبختی. اما این چه ارتباطی به مذاکره ما ، صحبت کردن ما دارد؟ …