اثر پیگمالیون در مدیریت منابع انسانی

اثر پیگمالیون در مدیریت منابع انسانی       مأموریت مدیریت یک مدیر باید ابتدا از توانمندی های هر یک از کارمندانش آگاه شود و آنها را به رسمیت بشناسد و بر اساس این شناخت، تصویری مثبت و توانمند از آنها داشته باشد، سپس، آن تصویر را (با کلام یا …