ذهن خود را باز کنید…

ذهن خود را باز کنید… متن زیر با عنوان ذهن خود را باز کنید از سلسله مقالات انگیزشی می باشد.با ما همراه باشید. ذهن خود را نسبت به اطراف باز کنید مردی متوجه شد که نمی تواند خوب بشنود، از این رو به دکتر مراجعه کرد و دکتر برای او سمعک …