استراتژی STP

دیجی کالا چگونه از استراتژی STP استفاده کرد؟ دیجی کالا چگونه از استراتژی STP استفاده کرد؟با ما همراه بمانید: در آن سال‌ها (حدود سال 1385) دیجی‌کالا تنها یک تیم کوچک 7 نفره بود،سعید و حمید محمدی (بنیانگذاران دیجی‌کالا) هم منابع و امکانات زیادی در اختیار نداشتند،پس نمی‌توانستند در همان ابتدا …

دیجیتال سازی و تحول دیجیتال

تفاوت دیجیتالی شدن دیجیتال سازی و تحول دیجیتال در سازمان چیست؟ تفاوت دیجیتالی شدن دیجیتال سازی و تحول دیجیتال در سازمان چیست؟در متن زیر دنبال بفرمایید: دیجیتالی شدن: ◊تغییر از فرآیندهای دستی به فرآیندهای دیجیتال است به عنوان مثال،دیجیتالی کردن سوابق عملکرد کارمندان از 10 سال پیش. جهت مشاوره ایزو 45001 در …