دیجیتالی شدن

دیجیتالی شدن دیجیتالی شدن برای شروع دیجیتالی شدن خیلی زود دیر می‌شود دیجیتالی شدن یک مفهوم چندوجهی است که می‌توان آن را در قالب تحولاتی چون اتوماسیون در زنجیره تامین، شکل‌گیری کانال‌های جدید توزیع و بازاریابی، روش‌های نوین مشارکت مشتریان و تغییر استراتژیک از پیشنهادهای محصول‌محور بر پیشنهادهای سرویس‌محور تعریف …

معجزه دیجیتالی شدن

معجزه دیجیتالی شدن       فیس بوک، اوبر و علی بابا چگونه از کسب و کار دیجیتال به سرآمدی و سودآوری پایدار رسیده اند؟ توجه: به اعضای محترم کانال فراتر از دانایی توصیه می شود به دلیل گسترش کسب و کارهاری دیجیتال و نفوذ سریع آن به زندگی کاری …