دو تمرین برای هدف گذاری توسط مدیران

دو تمرین برای هدف گذاری توسط مدیرانهدف ها انرژی لازم برای حرکت چرخ زندگی را تامین می کنند . اگر هدفها از میان بروند ، جایگزین شوند و یا بدتر از همه ، مردود شمرده شوند، مدیران همه انگیزه های خود را برای یادگیری یا تغییر از دست خواهند داد.هدفها …