امید، انتظار، دوپامین

امید، انتظار، دوپامین امید، انتظار، دوپامین را در متن زیر دنبال بفرمایید:   احتمالاً شما افراد زیادی را دوروبر خودتان دیده‌اید که حاضر نیستند به خاطر یک لیوان آب تا یخچال بروند اما برای یک نخ سیگار که چه عرض کنم، برای یک چوب‌کبریت حاضرند در نیمه‌شب دربه‌در به دنبال …