مزایا و معایب دوستی رئیس با کارکنان

مزایا و معایب دوستی رئیس با کارکنان چیستند؟ سه مزیت کلیدی عبارتند از: همدیگر را بهتر می‌شناسید و به واسطه رابطه شخصیتان، علاقه، همدلی و احترام بیشتری بینتان ایجاد می‌شود. هر دوی شما مشارکت و تعهد بیشتری در حمایت از یکدیگر دارید، به دلیل احترام و قدردانی متقابلی که بینتان …