دوازده اشتباه بازاریابی محتوا مدیریت

دوازده اشتباه بازاریابی محتوا   به موارد زیر توجه بفرمایید؛ ⁣۱ـ عدم تناسب محتوا با مخاطبان ⁣۲ـ نداشتن برنامه‌ای برای توزیع محتوا ⁣۳ـ تمرکز بیش‌ازحد روی سئو (SEO) ⁣۴ـ عدم تمرکز کافی بر سئو (SEO) ⁣۵ـ مستندنکردن استراتژی بازاریابی محتوا ⁣۶ـ عدم استفاده‌ی مجدد از محتوا ⁣۷ـ محتوای شما به‌اندازه …