مفهوم ذهن‌آگاهی

مفهوم ذهن‌آگاهی mindfulness چیست؟ مفهوم ذهن‌آگاهی mindfulness چیست؟با ما همراه بمانید:   ذهن‌آگاهی رویکردی است که می‌توانیم با استفاده از تمرین‌های مختلف از جمله حضور و توجه به لحظه حال، احساسات و رویدادهای پیرامونمان را عمیق‌تر مشاهده کنیم، به سطح بالاتری از آگاهی درباره افکار و احساسات در لحظه دست …