چگونگي واگذاري كارها

چگونگي واگذاري كارها چگونگي واگذاري كارها به شرح زیر می باشد:   دنیل پینک -نویسنده‌ی کتاب «چه زمانی: اسرار علمی زمان‌بندی صحیح»، می‌گوید راز مهم بهره‌وری این است که کار درست را در زمان مناسب انجام دهید. او در این کتاب می‌نویسد: -به هر دلیلی، ما سؤال «چه زمانی» را …