دیجیتالی شدن

دیجیتالی شدن دیجیتالی شدن برای شروع دیجیتالی شدن خیلی زود دیر می‌شود دیجیتالی شدن یک مفهوم چندوجهی است که می‌توان آن را در قالب تحولاتی چون اتوماسیون در زنجیره تامین، شکل‌گیری کانال‌های جدید توزیع و بازاریابی، روش‌های نوین مشارکت مشتریان و تغییر استراتژیک از پیشنهادهای محصول‌محور بر پیشنهادهای سرویس‌محور تعریف …