دنبال ردپاها نرو

دنبال ردپاها نرو تینا ال.سیلینگ، نویسنده کتاب «کاش وقتی بیست ساله بودم میدانستم» میگه: ♦پدرم تو کارش آدم موفقی بود. هر دو سال ارتقاء شغلی پیدا میکرد و جایگاه مدیریتی بالاتری رو به دست می آورد. یه روز پدرم کارت ویزیت من رو دید که روش نوشته بود: «تینا ال.سیلینگ؛ …