فرمان دمینگ برای بهبود مستمر

فرمان دمینگ برای بهبود مستمر: متن زیر در مورد فرمان دمینگ برای بهبود مستمر می باشد،با ما همراه باشید. شرایطی ایجاد کنید که در آن اهداف معینی برای ایجاد بقا باشد. برنامه ریزی کنید در رقابت و تجارت و این که چگونه ایجاد کار کنید. تغییرات تکنولوژی مدیریت را دریابید. به …

ادواردز دمینگ

ادواردز دمینگ دبلیو ادواردز دمینگ (انگلیسی: W. Edwards Deming؛ ۱۴ اکتبر ۱۹۰۰ – ۲۰ دسامبر ۱۹۹۳) یک دانشمند اهل ایالات متحده آمریکا بود. ادوارد دمینگ، دانشمندی است که نام او با مدیریت کیفیت و نگاه سیستمی به محیط کار، گره خورده است. ادوارد دمینگ چند کلمه‌ی کلیدی داشت که همیشه و همه جا به کار می‌برد و …