دلایل ترک شغل کارمندان خوب

شگفت‌انگیز است که چقدر مدیران درباره ترک شغل بهترین کارکنان خود گلایه می‌کنند. البته حق هم دارند؛ اما مشکل آنجا است که مساله به خوبی شناسایی نمی‌شود. زمانی که یک کارمند خوب، شرکت را ترک می‌کند، آنها باید به یاد داشته باشند که «افراد شغل خود را ترک نمی‌کنند؛ آنها مدیرانشان را ترک می‌کنند.»