تفکر دلفینی

تفکر دلفینی چیست؟ تفکر دلفینی چیست؟با ما همراه باشید:     دلفین ها نوعی از حیوانات دریایی هستند این پستان‌داران آبزی باهوش،دارای روحیه همکاری هستند ودر ارتباطات خود شیوه برنده–برنده را برگزیده‌اندف،دلفین هیچ کمبودی ندارد ومی خواهد که همه چیز را با همگان تقسیم کند. ۴ دلفین دیگر اگر یک …