تفکر جعبه‌ سیاهی

تفکر جعبه‌سیاهی تفکر جعبه‌ سیاهی را در متن زیر می توانید  دنبال بفرمایید: در زندگی روزانه ما انسان‌ها با اغلب ناتوانی‌ها، شکست‌ها و باخت‌ها روبرو می‌شویم که بیشتر آن‌ها گریزناپذیر و یک واقعیت آشکار هستند. تلاش روزانه برتراند راسل می‌گوید: هیچ‌چیز خسته‌کننده‌تر و در بلندمدت زجرآورتر از تلاش روزانه برای …