اثر مرکب

ده نکته از کتاب اثر مرکب ده نکته از کتاب اثر مرکب را در متن زیر دنبال بفرمایید: قسمت بعدی ۶- اعتیاد به عادتهای خوب و بد ◊از نکات مهم در موفقیت پرورش عادات خوب و پیوستگی در انجام عادات خوب و ثبات قدم در انجام عادات خوب است،انسان موفق …

هدف‌هایی واقعی و قابل دستیابی

آیا هدف‌هایی واقعی و قابل دستیابی تعیین کرده‌ام؟ آیا هدف‌هایی واقعی و قابل دستیابی تعیین کرده‌ام؟   بین نوشتن هدف‌ها، و نوشتن هدف‌هایی که واقعاً می‌توانید به آن‌ها دست‌یابید، تفاوت زیادی هست اگر در حال حاضر پانزده کیلو اضافه وزن دارید و سال‌هاست تمرین نکرده‌اید، کاری است ستایش برانگیز که …