اعتیاد مدرن

اعتیاد مدرن متن زیر مطالبی را در مورد اعتیاد مدرن که فراگیر نیز شده است ارائه می دهد: چگونه به گوشی های هوشمند دچار شده ایم؟ ◊وقتی در تلفن هوشمند خود غرق می‌شویم و حواسمان از دنیای اطراف پرت می‌شود فکر می‌کنیم این فقط یک اتفاق یا مسوولیت ماست،اما این‌گونه …