نقش های متمایز رهبران

نقش های متمایز رهبران ◊هدف این مقاله تبیین و توصیف سبک هایی از رهبری است که سازمان وکسب و کار را در مسیر نوآوری مستمر قرار می دهند،به همین دلیل با مطالعه این مقاله شناختی دقیق تر از سبک رهبری سنتی و بوروکراتیک بدست خواهید آورد. جهت مشاوره ایزو 9001 در …

قانون 5 ثانیه

قانون 5 ثانیه – کوتاه‌ترین دستورالعملی که زندگی‌تان را متحول می کند     5 ثانیه یا کمتر همه ی ما در ذهن خود لیستی از کارهایی داریم که میخواهیم هر روز انجام دهیم و فقط 5 ثانیه یا کمتر، زمان داریم تا ایده مان را تبدیل به واقعیت کنیم …

ایزو 17020

ایزو 17020     شامل الزامات برای صلاحیت نهادها ایزو 17020 استاندارد ایزو 17020 شامل الزامات برای صلاحیت نهادهای انجام دهنده بازرسی و همچنین بی طرفی و انسجام در فعالیت های بازرسی آن ها می باشد. مراحل بازرسی مراحل بازرسی شامل طراحی، بررسی نوع ، بازرسی اولیه، بازرسی در حین …