دستورالعمل پذیرش نمایندگی

دستورالعمل پذیرش نمایندگی در این متن نمونه ای از موارد مورد نیاز در شرکتها برای اعطای نمایندگی(دستورالعمل پذیرش نمایندگی) را قرار دادیم. دريافت درخواست كتبي متقاضي اخذ نمايندگي چنانچه تشخيص معاونت بازرگاني امكان اعطاي نمايـــندگـــي در منطقه وجود داشت به متقاضي اعلام مي گردد كه مدارك لازم را به شرح …