دستورالعمل نگهداری ماشین آلات

دستورالعمل نگهداری ماشین آلات قبل شروع به کار تمام مراحل زیر (با توجه به زمان مشخص شده) باید توسط اپراتور انجام شود : 1–تیغ اره باید بر اساس قطعه کار تعیین و پس از تایید مسئول بخش نگهداری و تعمیرات نصب و راه اندازی گردد. 2- مقدار روغن هیدرولیک روزانه …