دستورالعمل مقابله با نشتی

دستورالعمل مقابله با نشتی برای آشنایی با دستورالعمل مقابله با نشتی متن زیر را مطالعه فرمایید:  اقدامات پیشگیرانه : دریافت تائیدیه ایمنی و بهداشت قبل از طراحی محل نصب مخازن تعبیه سینی متناسب با بشکه ها و مخازن ( سینی گذاری ) نصب هشدارها و علائم ایمنی مناسب در محل …