هرکسی استثنایی است

هرکسی استثنایی است هرکس استثنایی است و فرق دارد لذا متن زیر را دنبال بفرمایید:   جمله «هرکس استثنایی است» برای خیلی‌ها جمله‌ای آشنا و پذیرفته شده است. معنای اول این جمله آنست که هر فردی مجموعه‌ای از استعدادها و توانمندی‌هاست که او را از سایرین متمایز می‌سازد. با این …

قطعه اي از كتاب معجزه ي بزرگ فكر كردن

قطعه اي از كتاب معجزه ي بزرگ فكر كردن   موفقیت ها ی بزرگ ، سراغ مردمی می آید که استاندارد های عالی تری برای خودشان وبقیه درنظر می گیرند؛ مردمی که دنبال رهایی هستند برای کار آمدی بیش تر ، به دست اوردن بیش ترین نتیجه از کم ترین …