۴ روش برای دریافت بازخورد صادقانه و انتقادی از کارمندانتان

۴ روش برای دریافت بازخورد صادقانه و انتقادی از کارمندان‌تان       خوشبختانه، برای یادگیری نحوه تجربه سایرین از شما به‌عنوان رهبر سازمانی، نیاز به گردآوری بازخورد ۳۶۰ درجه رسمی ندارید، اگر می‌خواهید نحوه درک دیگران از خودتان را بفهمید، در عوض این چهار نکته را امتحان کنید: 1- …