تمرینهایی برای درک کارکنان

تمرینهایی برای درک کارکنان     قسمت پایانی تمرین ۷ – سفارش شام اگر کارکنانتان تا دیر وقت کار می‌کنند، برای آن‌ها شام سفارش دهید. تمرین ۸ – برنامه منعطف بدنبال راه‌هایی باشید که برنامه کاری کارکنانتان را منعطف سازد مانند کار در منزل. به جز شغل‌هایی که حضور فیزیکی …

تمرینهایی برای درک کارکنان

تمرینهایی برای درک کارکنان     قسمت اول درک دیگران چیزی بیشتر از برخورد مؤدبانه است، رفتارهایی مثل “نگه داشتن درب”، بیان عباراتی مانند “لطفا”، “ممنونم”، “ببخشید” و … به معنای درک دیگران نیستند درک، ملاحظه دیگران و توجه به آنها است، خانم مری اش می‌گوید: “همه انسان‌ها گردنبندی نامرئی …