7 دروغ بزرگ مدیریت زمان

7 دروغ بزرگ مدیریت زمان 7 دروغ بزرگ مدیریت زمان را که در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید: “این کار فقط یک دقیقه طول می کشد” معمولا کاری که تصور می شود که انجام آن “یک دقیقه طول می کشد” چندین دقیقه و یا بیشتر زمان می برد،دفعه بعد،اگر …