بهداشت و درمان کارکنان

بهداشت و درمان کارکنان بهداشت و درمان کارکنان را می توانید در متن زیر مشاهده بفرمایید:     حفظ سلامت کارکنان به دو اقدام اساسی دیگر نیازمند است: اول: اقدامات پیشگیری،که رعایت اصول بهداشتی را شامل می شود. دوم:خدمات درمانی. البته ناگفته نماند که اگر به طور کلی در مملکت …