درس های کار آفرینی

درس های کار آفرینی درسی که به‌عنوان دانشجوی کارآفرینی از تجربه‌های خود آموختم:  سیستم آموزشی (مدرسه یا دانشگاه) خود را ترک نکنید: تا زمانی‌که شرکت‌تان آنقدر موفق نشده است که تمام وقت شما صرف آن نشود، سیستم آموزشی فعلی خود را ترک نکنید. روی چشم‌انداز استارتاپ خود تمرکز کنید: آیا …