شکست موفقیت آمیز

شکست موفقیت آمیز شکست موفقیت آمیز چگونه موفقیت‌آمیز شکست بخوریم؟ سه سال پیش، من و همکارانم پروژه‌ای جاه‌طلبانه را شروع کردیم. برای یافتن روشی‌هایی برای حل آن چالش پیچیده، شرکای محلی ما گروهی از افراد با چشم‌انداز به شدت متفاوت را گرد هم جمع کردند. برای اولین جلسه این گروه، …