درسهای از رهبری به نقل از هاروارد بیزینس ریویو

درسهای از رهبری به نقل از هاروارد بیزینس ریویو درسهای از رهبری به نقل از هاروارد بیزینس ریویو را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید: اشتباه بزرگ: اول رهبر مي شوم؛ بعد صميمي خواهم شد! صميميت بر رهبري مقدم است. اولين گام در مسير رهبري ” صميميت” است. روايط …

درسهای از رهبری به نقل از هاروارد بیزینس ریویو

درسهای از رهبری به نقل از هاروارد بیزینس ریویو درسهای از رهبری به نقل از هاروارد بیزینس ریویو را که در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید: ♦ اشتباه بزرگ: اول رهبر مي شوم؛ بعد صميمي خواهم شد! ♦ صميميت بر رهبري مقدم است، اولين گام در مسير رهبري ” …