گزینه های مختلف نزد مدیران

نگه داشتن گزینه های مختلف نزد مدیران نگه داشتن گزینه های مختلف نزد مدیران را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید: مدیر عاملانی که همه گزینه‌های ممکن را پیش روی خود نگاه می‌دارند، معمولا هیچ‌کدام را اجرا نخواهند کرد،بنگاه‌هایی که همه قسمت‌های بازار را هدف می‌گیرند، معمولا دست‌آخر به …

دردسرهای خوداشتغالی

دردسرهای خوداشتغالی     مشکلات کاری کمتر بعضی‌ها فکر می‌کنند اگر برای خودشان کار کنند و به موسسه یا شرکتی وابسته نباشند و به اصطلاح «خودشان ارباب خودشان باشند» با مشکلات کاری کمتری دست به گریبان خواهند بود و احساس شادی بیشتری خواهند داشت. موسسه گالوپ یافته‌های موسسه گالوپ اما …