تصمیمات یک مدیر

مهمترین تصمیمات یک مدیر مهمترین تصمیمات یک مدیر را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید: ←در تلاشی برای بررسی تصمیمات مهم رهبران، مؤسسه تحقیقاتی Vistage نظر بیش از ۱۰۰۰ مدیرعامل شرکت ‌های بزرگ با کارایی بالا و کسب ‌و‌ کار‌ های کوچک و متوسط (SMB) را به وسیله این …