خرید خارجی از شروع تا خاتمه

خرید خارجی از شروع تا خاتمه خرید خارجی از شروع تا خاتمه با ما همراه باشید:     قسمت اول ۱- درخواست خرید: که یا از طرف واحد مهندسی یک شرکت به واحد بازرگانی ابلاغ می‌شود یا یک بازرگان مستقلا به امر واردات اقدام می‌کند. ۲- منبع یابی: با توجه …