درخواست تخفیف مشتریان

چگونه به درخواست تخفیف مشتریان پاسخ دهیم؟ قسمت بعدی مذاکره ۱- چرا؟ ♦جورگن اپلو (نویسنده و سخنران) استفاده از این جواب ساده و مؤثر را زمانی که شما با خریدارانی که به خاطر محصول چانه زنی می کنند، پیشنهاد می‌کند. جهت مشاوره ایزو 9001 در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت …

درخواست تخفیف مشتریان

چگونه به درخواست تخفیف مشتریان پاسخ دهیم؟ قسمت بعدی ♦البته، پاسخ به انواع درخواست‌های تخفیف در حین انجام مذاکره‌ی واقعی،امری چالش بر‌انگیز است، اما شما بایستی انتظاراتتان را بدون لطمه زدن به سود حاشیه‌ای برآورده کنید،اگر در هنگام مذاکره به‌ سختی می‌توانید لغات و اصطلاحات مناسبی را بیابید، از شش …