مدیریت و رهبری صحیح و جذاب

5 روش برای مدیریت و رهبری صحیح و جذاب 1) شخصیت ◊در رهبری و مدیریت شخصیت از جمله موضوعاتی است که فرد باید در خود به شکل صحیح داشته باشد در طول تاریخ از رهبران موفق مشاهده شده است که آن ها شخصیتی بسیار صادق و راستگو داشته همچنین در …

خوش‌بینی و بدبینی

خوش‌بینی و بدبینی متن زیر مطالبی را در مورد بحث خوش‌بینی و بدبینی ارائه می نماید: همه ما بارها اين جمله را نه تنها از مشاوران و روانشناسان بلكه از عامه مردم شنيده‌ايم و يا اينكه خودمان به ديگران توصيه كرده‌ايم: ” نيمه پُر ليوان را ببين نه نيمه خالي …